Præsentation

Denne sektion handler om, hvordan man laver en god præsentation, og hvordan man kan forberede sig.

Præsentationsteknik

Formidlingsopgaver vil altid tage udgangspunkt i et emne, og det skal præsenteres for en given gruppe. For at præsentere et emne er det vigtigt, at det er veldefineret og veldisponeret, for ikke at fremstå tomt og uklart. Samtidig er det vigtigt at vide, hvem man skal præsentere emnet for – modtagergruppen. Kender man ikke sin modtagergruppe kan det være rigtig svært at tilrettelægge sin præsentation efter deres ønsker og behov.

Til dette er der flere modeller for oplægsstruktur, som hjælper med at strukturerer sin præsentation. Disse modeller hjælper med at disponerer stoffet.

 • Sig, hvad du vil sige
 • Sig det
 • Sig, hvad du lige har sgt

Det første punkt er metakommunikation, som fortæller noget om hvad præsentation handler om – hvad man har tænkt sig at komme ind på. Er man til eksamen kan det lyde således ”Mit oplæg kommer til at handle om kommunikation, nærmere betegnet præsentationsteknik, og hvorfor det er vigtigt”. Dernæst holdes selve oplægget. Til sidst metakommunikeres der igen, hvor man kort og præcist gennemgår hvad man lige har sagt.

Som sagt er der nogle modeller til at hjælpe os med dette.

Fisken

Fisken

Begyndelsen

Fiskens hoved - indledningen, det er her interessen vækkes ved modtagerne. Det er vigtigt at det er godt indøvet, så modtager fanges med det samme. Her skal man være konkret, fortælle hvad man vil sige og hvorfor – samt vise hvem man er.

Midten

Fiskens krop - Det er her selve oplægget holdes, hvor man demonstrerer viden og kundskab. Denne fase skal tage størstedelen af din taletid. Her fremlægges konklusionen af arbejdet, og for at få det til at virker gennemført, kan man afslutte med gode pointer eller spørgsmål. Hvis man fortæller en god historie, kan det skabe en god stemning og det vil sikre, at det bliver husket.

Slutning

Fiskens hale – det man skulle tro er en afslutning. Det er det også, men ligesom fiskens hale udvider sig til, så vil man kort gennemløbe sine pointer. Det er en god idé at stræbe efter at hoved og hale hænger sammen, gennem metakommunikation som benyttes i begge dele.

Retorik

Oprindeligt talekunst – et stort og anerkendt, selvstændigt fagområde, som vi kan bruge til vores præsentationer. I denne forbindelse skal tale forstås som en præsentation, og dette har vi en opskrift til delt op i 5 faser.

Retorik

Inventio

Dette er forberedelsen, Idéfasen, brainstorming – Hvad skal præsentationen handle om? Og hvad er formålet? Der er 3 forskellige taler.

 • Festtalen Hylder eller dadler med fokus på nuet
 • Den politiske tale Skuer fremad i samspil med fremtidige perspektiver
 • Den juridiske tale Skuer bagud, og vurdere om noget er rigtigt eller forkert

Hvad vil man opnå med sin præsentation og hvor vil man kigge hen?

Dispositio

Disponering og organisering. Præcisér din præsentation, og udvælg de vigtige argumenter for at få frembragt dit budskab i en logisk struktur. Hvilken rækkefølge er bedst? Giver det mening? Er den gode historie til stede? Strukturen kan deles op.

 • Exordium Indledning
 • Narratio Fortællingen om sagen, den gode historie
 • Argumentatio Bevisførelsen, her kan trækkes på Toulmin's argumentationsteori om påstand, belæg og hjemmel.
 • Peroratio Afslutning

Elucutio

Sprog og stil. Her benyttes også logos, pathos og ethos. Her er også 4 former:

 • Aptum Hensigtsmæssig, relevant og tilpasset modtagers forhåndsviden.
 • Puritas Sproglig korrekt
 • Perspicuitas Klart og forståeligt
 • Ornatus Levende, varierende, afstemt stil

Memoria

Dette er fasen, hvor manøver det hele igennem, og lære det udenad. Både tale og fremtræden.

Actio

Dette er fremlæggelsen/præsentationen.

Øvelse og Timing

For at fremføre et oplæg med gennemslagskraft er det vigtigt at få øvet det igennem. Når man øver det igennem for andre, og får formuleret sig højt, giver det nogle andre muligheder for at opfange huller i indholdet, eller den røde tråd. Det er samtidig meget nemmere at huske hvad man vil sige, og hvordan man vil præsentere det, hvis man har øvet det grundigt igennem.

Timing er også rigtig vigtigt – man har oftest kun få minutter til sin præsentation. Det er derfor rigtig vigtigt at man bruger tiden rigtig, og på den måde får alt det med som man gerne vil. Selv erfarende oplægsholdere har brug for at øve sit stof igennem, og ikke bare holde sig til noter.

Dette hjælper også med farten, så man ikke er får hurtig eller får langsomt – det har den effekt at modtager kan følge med. Har man brug for en pause, så tager man en pause, så kan man selv nå at tænke, og modtager kan absorbere det sagte.