Design Thinking

Denne side beskriver teorien bag design thinking, og processen i faser.

Design Thinking

Når man siger design tror rigtig mange, at det handler om at give form til noget, og tage beslutninger om form og funktion. Design er mere end det – når man designer noget, trækker man på den viden man har til at tage de rette beslutninger i forhold til opgave, kunde og målgruppe. Der er ikke noget der er overladt til tilfældighederne.

Men det er ikke nok til at nå til den gode løsning. En opgave kan ofte deles op i flere problemstillinger, hvor det ikke er nok at have viden om typografi, webdesign og farver. Disse ting kan man på grov vis kalde supplement til det egentlig design. Disse er redskaberne som man anvender, når man ved hvad man skal med dem – når man har den rette problemstilling.

I design thinking udnytter man det fulde spektrum af innovative aktiviteter centreret omkring menneskebaseret design værdier. Dette gør man ved at grave i dybden og virkelig prøve at forstå sin målgruppe ved at observerer og stille de rette spørgsmål, så man på denne måde kan finde ud af hvad folk ønsker og har behov for.

Det er hele udgangspunktet – det menneskelige ønske eller behov, som derefter integrerer vores viden om designteori: typografi, farver, webdesign. Inden man overhovedet begynder at få idéer, bør man forstå sin målgruppe, både kulturelt og sammenhængsmæssigt.

De 6 faser

Design thinking er delt op i 6 faser, som derefter er delt op i 3 faser.

Model for Design Thinking

Forståelse

Emphasize

Dette er fasen hvor man er nysgerrig. Det er her hvor man starter smalt, men bredder ud ved at stille spørgsmål og observerer- research. Det er vigtigt at være nysgerrig i hele denne fase, og samtidig organiserer den viden man tilegner sig.

Define

Den viden og data man har indsamlet, er organiseret, og man finder mulige problemstillinger. Her vil man ofte opdage at der er problemstillinger, som man slet ikke har tænkt på – Disse kommer fra folks ønsker og behov, som man ikke kan kende ud fra sin designteori alene.

Udforskning

Ideate

o Her starter innovationen I forhold til løsning. Dette er idé-fasen, hvor man får sine idéer til løsninger. Jo bedre de 2 første faser er udført, jo bedre vil denne fase forløbe, og der vil komme flere idéer. Det er her de uventede vilde og skøre idéer springer ud, fra al den research man lavede i de 2 tidligere faser. Jo flere idéer jo bedre. Total fridom er vigtig i denne fase, da idéer genererer idéer.

Prototype

o Her skaber man en prototype, af sit produkt, service eller system. Det er her vi som multimediedesignere laver wireframes, moodboards og eventuelle fysiske representationer af et website. Det er vigtigt, at det er taktilt - altså noget der er sanseligt eller føleligt. Denne fase kan udføres internt

Materialisering

Test

o Her anvender man eksterne tests. En idé kan sagtens virke sikker når man udvikler den, men det betyder ikke at de fungerer i praksis. Derfor er det vigtigt at teste sin prototype og får afprøvet de idéer man har. Man vil typisk teste over flere iterationer, i forskellige faser af prototyping. Måske er det ikke en anvendelig løsning, måske er det den perfekte løsning. Lever løsningen op til forventningerne, hvad tænker og føler brugeren og løser den overhovedet problemstillingen.

Implement

o Den afsluttende fase. Det er her man implementerer sin løsning, så målgruppen får gavn af arbejdet.

Divergent & konvergent tænkning

Når man arbejder med design thinking, anvender man også 2 måder at tænke på – divergent og konvergent tænkning.

  • Divergent tænkning betyder at man er kreativ og tænker bredt. Det er her man åbner op for flere løsninger – f.eks. brainstorming.
  • Konvergent tænkning betyder at man indskrænker antallet af mulige løsninger. Man sortere og filtrerer i sine idéer.
Model for divergent og konvergent tænkning i Design Thinking processen.

Man kommer igennem begge måder at tænke på, 2 gange i processen med design thinking. Processen med design thinking vil typisk se således ud. Man finder i første del det rigtige problem og i anden del finder man den rette løsning.